KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK YÖNETİMİ KAPSAMINDA ;

Kurumun hedefleri, ülkenin gerçekleri ve toplumsal değerlerimiz analiz edilerek kurumsal sosyal sorumluluk çatışının kurulması, yol haritasının oluşturulması ve süreç yönetimi

İtibara değer katacak, sürdürülebilir, farklı ve yenilikçi proje önerilerinin geliştirilmesi

Mevcut sosyal sorumluluk çalışmalarının, belirlenen strateji dahilinde geliştirilmesi, yeniden tasarlanması

Paydaş haritasının belirlenmesi

İç iletişim ile koordineli çalışarak projelerin şirket içinde yaygınlaştırılması

Projeler için etki analizi yapılması ve değerlendirilmesi

Projelerin bilinirliğini arttırıcı ve toplumsal farkındalık oluşturacak etkinlik önerileri

Projelerin toplumsal etkilerinin medya aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmasını gerçekleştiriyoruz.

1000çb

1000 Çiftçi 1000 Bereket (1000ÇB) Programı

Türkiye’deki mısır, ayçiçeği ve kanola çiftçilerinin desteklenerek verim ve refahlarının artırılmasını ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla 2019 yılında hayata geçirilen 1000 Çiftçi 1000 Bereket Programı’nın kurgulanması, planlaması ve uygulanması.
ykl2

Yarının Kadın Liderleri (YKL) Programı

Türkiye’de kadınların ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlendirilmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için 2020 yılında Türk Eğitim Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen Yarının Kadın Liderleri Programı’nın kurgulanması, planlaması ve uygulanması.
kız kardeşim logo

Kız Kardeşim Programı

Türkiye’de kadının güçlenmesini destekleyecek, dayanışma kültürünü arttırmak için “kız kardeşim” kavramından yola çıkarak bulunduğu yerde konumunu güçlendirmek isteyen kadınları hedefleyen “Kız Kardeşim Projesi”nin kurgulanması, planlaması ve uygulanması.