HALKLA İLİŞKİLER / BASIN İLETİŞİMİ KAPSAMINDA ;

Ulusal ve uluslararası medya ilişkilerinin yürütülmesi

İletişim stratejisinin oluşturulması

Hedef basın listelerinin hazırlanması

Basına verilecek mesajların belirlenmesi

Kurum sözcüleri ile basın arasındaki ilişki yönetiminin sağlanması; zaman zaman informal etkinlikler ile sözcüler ve hedef basın mensupları arasında ilişkilerin güçlendirilmesi

Basın bültenlerinin ihtiyaçlar doğrultusunda zamanlamalarına karar verilmesi, yazılması, basına servis edilmesi, yayınlanmasının sağlanması

Özel haber çalışmaları, basından gelen soruların yanıtlanması

Basın toplantıları, basın gezileri, basın ziyaretleri, lansmanların gerçekleştirilmesi çalışmalarını gerçekleştiriyoruz.