KAYNAK GELİŞTİRME ÇALIŞMALARIMIZ KAPSAMINDA ;

  • Marka imajını destekleyici ve kurum kültürüne paralel yenilikçi sponsorluk fırsatlarının araştırılması ve değerlendirilmesi
  • Mevcut sponsorluk faaliyetlerinin markaya değer katacak şekilde yeniden değerlendirilmesi
  • Yapılan anlaşmalardan maksimum fayda sağlamak amacıyla etkin sponsorluk yönetimi
  • Yaratıcı organizasyonlar ve medya ilişkileri ile çalışmaların güçlendirilmesi
  • Yürütülen çalışmalarının medya ve kamuoyuyla paylaşılması

TÜSİAD’ın var olan kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştirilerek ve yeni kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili çalışılarak, tüm projeler için kaynak geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)’nin XIV. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi için kaynak geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.