Ulaştırma, gıda, sigorta, hızlı tüketim ürünleri, sanayi, telekomünikasyon, finans, sağlık sektörleri öncelikli olmak üzere farklı sektörlere hizmetler sağlıyoruz;

  • Paydaş ilişkilerinin itibar ve iş gelişimi odağında yönetilmesi, iletişim stratejisi, hedef ve mesajların belirlenmesinin ardından kurumsal iletişim planlarının hazırlanması ve uygulanması
  • Kurumsal ilişkiler kapsamında sektör analizi, stratejinin belirlenmesi, hareket planının oluşturulması
  • Kritik mesaj noktalarının tespit edilerek, bu kurum ve kişilerle iletişim ağının kurulması, mesajların verilmesi
  • Lider iletişimi için strateji geliştirilmesi, planlanması ve uygulanması
  • Konu yönetiminde stratejik planlama ve uygulama
  • Projelerin ulusal ve uluslararası arenada katılacağı ulusal ve uluslararası ödül platformlarının araştırılarak ödül sürecinin yönetilmesi
  • Projelerin yer alabileceği uygun üniversiteler, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapılması
  • Medya ilişkilerinin çok etaplı bir sistemle profesyonelce yürütülmesi
  • Sözcülere verilecek medya eğitiminin planlanması ve organize edilmesi
  • Sosyal sorumluluk stratejisinin oluşturulması ve uygulanması
  • Sponsorluk projelerinin değerlendirilmesi ve gerçekleştirilmesi
  • Kriz yönetimi için ön hazırlık, planlama ve uygulama
  • Özel projelerin yaratılması, planlanması ve hayata geçirilmesi
  • Müşterinin yıllık ve aylık iletişim planı doğrultusunda değerlendirme raporlarının hazırlanması
  • Birleşmiş Milletler (BM) ile süregelen ilişkilerimiz, edindiğimiz tecrübeyle müşterilerimize kurumsal başarı hikayelerini, sosyal sorumluluk projelerini ve topluma kattıkları değeri BM nezdinde tanıtmaları için uygun platformların belirlenmesı sağlıyoruz.