• Paydaş ilişkilerinin itibar ve iş gelişimi odağında yönetilmesi, iletişim stratejisi, hedef ve mesajların belirlenmesinin ardından kurumsal iletişim planlarının hazırlanması ve uygulanması
 • Kurumsal ilişkiler kapsamında sektör analizi, stratejinin belirlenmesi, hareket planının oluşturulması—
 • Kritik mesaj noktalarının tespit edilerek, bu kurum ve kişilerle iletişim ağının kurulması, mesajların verilmesi
 • Lider iletişimi için strateji geliştirilmesi, planlanması ve uygulanması
 • Konu yönetiminde stratejik planlama ve uygulama
 • Medya ilişkilerinin çok etaplı bir sistemle profesyonelce yürütülmesi
 • Sözcülere verilecek medya eğitiminin planlanması ve organize edilmesi
 • Sosyal sorumluluk stratejisinin oluşturulması ve uygulanması
 • Sponsorluk projelerinin değerlendirilmesi ve gerçekleştirilmesi
 • Kriz yönetimi için ön hazırlık, planlama ve uygulama
 • Özel projelerin yaratılması, planlanması ve hayata geçirilmesi
 • Müşterinin yıllık ve aylık iletişim planı doğrultusunda değerlendirme raporlarının hazırlanması