• UN içerisindeki farklı birimlerle proje yönetimi
  • Uluslararası ve ulusal üniversiteler ve yerel markalar/firmalar ile proje yönetimi
  • Finans iletişimi
  • Medya ilişkileri
  • Liderlik iletişimi
  • Konu Yönetimi
  • Kriz Yönetimi
  • Sosyal sorumluluk
  • Sponsorluk iletişimi