Paydaş ilişkilerinin itibar ve iş gelişimi odağında yönetilmesi, iletişim stratejisi, hedef ve mesajların belirlenmesinin ardından kurumsal iletişim planlarının hazırlanması ve uygulanması
Uzman kadro, uluslar arası deneyim, medya ilişkileri yönetimine farklı bakış açısı ve uygulamalar, tüm paydaşları kapsayan entegre iletişim modeli
Birleşmiş Milletler (BM) ile süregelen ilişkilerimiz, edindiğimiz tecrübeyle müşterilerimize kurumsal başarı hikayelerini, sosyal sorumluluk projelerini ve topluma kattıkları değeri BM nezdinde tanıtmaları için uygun platformu yaratıyoruz
Tecrübeli ve kıdemli danışmanlardan oluşan konusunda uzman kadro, konu yönetiminde stratejik planlama ve uygulama, sektör analizi, stratejinin belirlenmesi, hareket planının oluşturulması